Mulebykontrol
Velkommen på Mulebykontrols hjemmeside    
Peder Blaabjerg
Vigtoftvej 11
Vrøgum
6840 Oksbøl 
 
mobil   51 68 18 88 
 
Cvr. nr. 3394 9626 
pb@mulebykontrol.dk
 
 
Den nødvendige udgravning under jorden
 
 
 
 
 
Den nødvendige udgravning ved reparation under jorden
 
 
 
 
 
Rying omg ta
 
 
                                    Print selv
 
 Under fanebladet:
Skema til Indberetning
er der mulighed for at finde og printe skemaet:
 
 
  

Aktuelt

 
 
 
 
Tid til kontrol i 2024?
Kontakt Mulebykontrol
5168 1888
 
 
 
 
 
 
 
 
             Instruks til brugeren af beholderen
Før kontrollantens ankomst til adressen for gennemførelse af tankeftersynet, skal brugeren af beholderen være opmærksom på nedenstående:
Adgang
Det skal være muligt at færdes hele vejen rundt om beholderen. Bevoksning skal være fjernet i en bredde på 1 meter rundt om beholderen. Det samme gælder redskaber, halm, grus sand, gamle bildæk og lignende. Hvis der er pejlebrønde, skal disse være blotlagte, så dækslet kan tages af under besøget
Opgravning
Opgravning til inspektionshullet skal være ved kabelopspænding og skal have et bundmål på 1,5 x 1,5 m. og med nødvendigt anlæg således, at udgravningen ikke skrider sammen. Om nødvendigt skal udgravningen holdes tør. For tanke med kabler skal inspektionshullet være, hvor de underjordiske kabellåse er placeret.
Hvis der er 2 opspændingssteder, skal der være frigravet ved begge.
Rengøring
beholderens yderside skal være rengjort for evt. gylle, begroninger eller andre urenheder, der dækker betonoverfladerne og kablerne.
NB
Vær opmærksom på at ved beholdere med fritliggende kabler ikke at forvolde skade på disse. Hvis der ved gravearbejdet findes sprungne kabler, kontaktes Mulebykontrol, Aps, før gravearbejdet fortsættes.
 
 
 Så er tanken klar igen
 
 Udskiftning af kabel
Siden er opdateret 11. juli 2024  | pb@mulebykontrol.dk